Privatumo politika

Pardavėjas gerbia kiekvieno asmens privatumą ir įsipareigoja jį saugoti. Interneto svetainėje Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarko laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.